możliwość

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z istniejących magistral wodociągowych poprzez istniejącą i projektowaną sieć rozdzielczą zlokalizowaną w poszczególnych ulicach,
b) sieć wodociągową projektować w ciągach komunikacyjnych,
c) obowiązuje zakaz realizacji indywidualnych ujęć wody,
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji gminnej,
b) kanalizację sanitarną projektować w ciągach komunikacyjnych,
c) obowiązuje zakaz budowy nowych bezodpływowych osadników ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

Znalezione obrazy dla zapytania dom marzeń

Moja działka jest otoczona drogami gminnymi, a do sieci wod-kan mam z 300 m. Czy to oznacza, że jestem zmuszony tylko czekać, aż gmina znajdzie kasę? Czy można coś zrobić aby przyspieszyć budowę sieci wod-kan? Bo bez wod-kan nie dostanę PnB… A nie masz zapisu w Planie, że do czasu wybudowania infrastruktury dopuszcza się własne ujecia wody i szambo? (gdzieś na końcu). Raczej powinno byc. A po wybudowaniu sieci bedziesz zmuszony sie podłączyć. niestety, jedyny zapis to taki że do czasu wybudowania infrastruktury dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

Dotychczasowe uzytkowanie – dotychy przeznaczenia działki, nie infrastruktury. ale MPZP zakazuje szamba. O w-ki nawet nie występowałem bo przy 300m odległości budowa sieci wod-kan (obowiązkowo jedno i drugie) leży poza możliwościami finansowymi.

Wg Rozporządzenia: “W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której
mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także
zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość
nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub
oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Post Navigation

Chciałbyś posiadać bloga? Wejdź na StartBlog.pl
X